Terms & Conditions

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van de website https://www.onlinecasinozondervergunning.org/ (hierna “de Website”) en de daaraan gerelateerde diensten.

1.2. Door gebruik te maken van de Website, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2. Toegang tot de Website

2.1. Toegang tot de Website is alleen toegestaan voor personen die de wettelijke leeftijd hebben bereikt om te gokken in hun rechtsgebied.

2.2. U bent verplicht om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken tijdens het registratieproces.

3. Verantwoord Gokken

3.1. De Website moedigt verantwoord gokken aan en biedt hulpmiddelen aan spelers om hun gokgedrag te beheren.

3.2. Spelers kunnen limieten instellen voor stortingen, inzetten en verliezen.

4. Intellectueel Eigendom

4.1. Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

4.2. Gebruikers mogen de inhoud van de Website niet kopiëren, reproduceren of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

5. Aansprakelijkheid Uitsluiting

5.1. De Website is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van de diensten of informatie op de Website.

5.2. De Website is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar links worden verstrekt.

6. Beëindiging van Diensten

6.1. De Website behoudt zich het recht voor om de diensten op elk moment en om welke reden dan ook op te schorten of te beëindigen.

7. Toepasselijk Recht en Jurisdictie

7.1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [Vul hier de relevante jurisdictie in].

7.2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van [Vul hier de relevante jurisdictie in].

Door het gebruik van de Website stemt de Gebruiker in met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door de Website zonder voorafgaande kennisgeving.